เพลินบ้านนาข้าวอินทรีย์ วิถีชาวนา ข้าวที่เหมือนพ่อแม่ปลูกให้ลูกกิน
ข้าวไรซ์เบอรี่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากมาย มี 3 แบบให้เลือกซื้อ- ข้าวไรซ์เบอรี่- ข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอรี่- ข้าวสามสี (ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมันปู)
มี 3 แบบมให้เลือกซื้อ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กก. / ข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กก. / ข้าวสามสี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้ามหอมมะลิ และข้าวหอมมันปู
ข้าวหอมมะลิ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี
ข้าวหอมมะลิ 1 กก.
รับชมสินค้าอื่น
เพลินบ้านนาข้าวอินทรีย์ วิถีชาวนา ข้าวที่เหมือนพ่อแม่ปลูกให้ลูกกิน
ข้าวไรซ์เบอรี่
อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากมาย มี 3 แบบให้เลือกซื้อ- ข้าวไรซ์เบอรี่- ข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอรี่- ข้าวสามสี (ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมันปู)
มี 3 แบบมให้เลือกซื้อ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กก.
ข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กก.
ข้าวสามสี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้ามหอมมะลิ และข้าวหอมมันปู
ข้าวหอมมะลิ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี
ข้าวหอมมะลิ 1 กก.
รับชมสินค้าอื่นๆ